Dnia 20 listopada 2018 odbyło się w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej spotkanie z panem Radosławem Miklaszewskim specjalistą w dziedzinie sharing economy. W spotkaniu uczestniczyła klasa 1d oraz pani Paulina Kamyk z Fundacji Wolontariusze - Prezesi, która pomogła w organizacji tego spotkania.
Pan prezes Radosław Miklaszewski przedstawił uczniom takie nowatorskie rozwiązania w biznesie jak: LI.ME, TRAFICAR,, VETURILO, AIR BNB, UBRANIA do ODDANIA.pl, KICKSTARTER. Wszystkie te rozwiązania dotyczą prostej zasady dzielenia się, którą można z powodzeniem wykorzystać we współczesnym biznesie. Jeśli można dzielić się opłatkiem czy dobrą radą, to można dzielić się kapitałem, wiedzą lub informacją i czerpać z tego korzyści. Te proste zasady znalazły zastosowanie w przedstawionych rozwiązaniach biznesowych, który włączyły uczniów klasy 1d do bardzo ciekawej dyskusji.
Za przygotowanie ze strony XVI Liceum odpowiadał prof. Zygmunt Kawecki nauczyciel przedsiębiorczości.