XVI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefanii Sempołowskiej

szkola

aktualnosci

UCZNIOWIE I RODZICE

kandydat

galerie

Dyrekcja i Nauczyciele

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefanii Sempołowskiej
w Warszawie

ZAPRASZAJĄ

Uczniów gimnazjów:
na dni otwarte: 7 marca, 28 marca, godz. 18.00
oraz cykl zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego:
9 marca – zajęcia z przedmiotów humanistycznych, godz. 10.00 – 13.00
23 marca – zajęcia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
godz. 10.00 – 13.00

Uczniów klas ósmych szkół podstawowych:
na dni otwarte: 7 marca, 28 marca, godz. 17.00
oraz zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty:
30 marca - zajęcia z języka polskiego i matematyki, godz. 10.00 – 13.00

ZAPRASZAMY DO SEMPOŁOWSKIEJ!