Logo Liceum im. Sempołowskiej, które pojawiło się na szkolnych bluzachW roku szkolnym 2021/2022  klasy do wyboru:

Klasa 0A : klasa wstępna z językiem francuskim, w której nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Jest to klasa przygotowująca do nauczania dwujęzycznego w liceum.

Klasa B : w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Drugim językiem nauczanym w tej klasie jest język hiszpański lub język francuski. Języki te nauczane są od podstaw.
Klasa C : w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.
Klasa D : dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, biologia, chemia. Drugim językiem obcym w tej klasie jest język angielski.
Klasa E : w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, biologia, chemia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.
Klasa F : dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, język polski, język angielski.

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej D i F odbywa się na podstawie sprawdzianu umiejętności językowych z języka francuskiego. Kandydat musi uzyskać co najmniej 50 % punktów z tego sprawdzianu aby zakwalifikować się do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Z w/w sprawdzianu mogą być zwolnieni kandydaci posiadający certyfikat językowy DELF A2 lub wyższy.

 

Przedmioty, które mogą być nauczane dwujęzycznie w liceum to : biologia, chemia, fizyka, historia i matematyka.
Prowadzą je specjalnie przygotowani nauczyciele.

Nasi uczniowie biorą udział w następujących konkursach:

Olimpiada Języka Francuskiego organizowanej przez stowarzyszenie Prof-Europe;
konkurs teatralny Prof-Europe, konkursy piosenki pod patronatem Instytutu Francuskiego.

W połowie nauki uczniowie przystępują do testu „połówkowego” z języka francuskiego. Test ma na celu pokazanie ogólnego poziomu zaawansowanie danego rocznika oraz wykazanie braków w celu ich uzupełnienia.

Deklaracje maturalne

Maturzyści składają deklaracje maturalne, które stanowią potwierdzenie dokonanych przez nich wyborów związanych z egzaminami maturalnymi.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce "Egzamin maturalny" znajdziecie ważne informacje dotyczące egzaminu maturalnego (np. harmonogram, informatory, procedury) oraz arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich i materiały dla uczniów.

Matura Dwujęzyczna

Termin "matura dwujęzyczna" odnosi się z jednej strony do matury z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (C1 według ESOKJ), z drugiej zaś strony do matury z przedmiotów innych niż język obcy (matematyka, biologia, chemia, historia, fizyka, geografia), zdawanej w języku obcym.

Zdanie matury z języka obcego na poziomie dwujęzycznym procentuje w postaci dodatkowych punktów w rekrutacji na studia.

Ponadto, zdanie również matury z przedmiotu niejęzykowego daje podstawę do uzyskania Certyfikatu Rządu Francuskiego, który jest dodatkowym atutem w rekrutacji na studia w krajach francuskojęzycznych.