Daty

Czynności kandydata

17 maja – 21 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas ogólnodostępnych: 1B, 1C, 1E

17 – 31 maja

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas wstępnej i dwujęzycznych: 0A, 1D, 1F

10 czerwca

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A

8 czerwca

Sprawdzian kompetencji językowych do klas 1D i 1F

17 czerwca

Ogłoszenie wyników sprawdzianów

25 czerwca do 14 lipca

Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty oraz możliwość zmiany szkół we wniosku

29 czerwca g. 10.00

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego do klas 1D i 1F

1 lipca

Dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy 0A

22 lipca

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

23 – 30 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

2 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

3 – 5 sierpnia

Złożenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej

10 sierpnia g. 10.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A

10 sierpnia g. 14.00

Sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego do klas 1D i 1F

11 sierpnia

Ogłoszenie wyników sprawdzianów w rekrutacji uzupełniającej

16 sierpnia

Podanie listy zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

17 – 20 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

23 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki można składać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez profil zaufany.
Składane kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na obu stronach okrągłą urzędową pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły podstawowej.