Daty

Czynności kandydata

16 maja – 20 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas ogólnodostępnych: 1B, 1C, 1E

16 maja – 30 maja

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas wstępnych i dwujęzycznych: 0A, 0G, 1D, 1F

9 czerwca godz. 15.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A i 0G

7 czerwca godz. 9.30

Sprawdzian kompetencji językowych do klas 1D i 1F

15 czerwca

Ogłoszenie wyników sprawdzianów

24 czerwca do 13 lipca

Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty oraz możliwość zmiany szkół we wniosku

28 czerwca godz. 13.00

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego do klas 1D i 1F

29 czerwca godz. 10.00

Dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy 0A i 0G

20 lipca

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

21 – 27 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

28 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

1 – 3 sierpnia

Złożenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej

8 sierpnia g. 10.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A i 0G

8 sierpnia g. 14.00

Sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego do klas 1D i 1F

11 sierpnia

Ogłoszenie wyników sprawdzianów w rekrutacji uzupełniającej

12 sierpnia

Podanie listy zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

16 – 18 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

19 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki można składać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez profil zaufany.
Składane kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na obu stronach okrągłą urzędową pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły podstawowej.