XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sempolowska.eu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-08-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Projektując stronę interentową, opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1.). Mówią one jak projektować strony internetowe, żeby były dostępne dla każdego - bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Wytyczne te mają 3 poziomy dostępności. Naszym obecnym celem jest pełna zgodność strony z drugim z tych poziomów - AA.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

Sekcja zawiera dokumenty PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesław Pietrzak
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 22 663 68 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Strona posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • Możliwa zmiana wielkości tekstu za pomocą standardowych skrótów klawiatury wbudowanych w przeglądarki internetowe.
 • Zastosowano prawidłowy kontrast.
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna.
 • Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym stronie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec.
 • Nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach.
 • Linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie.
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone.
 • Wszelkie informacje zawarte na stronie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • Elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na tyłach ulicy ks. J. Popiełuszki. Dojście piesze do budynku od strony ulicy Popiełuszki pomiędzy blokami mieszkalnymi pod numerem 3 i 7. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikiem od ulicy Popiełuszki występują obniżone krawężniki.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości ok. 300 m przy skrzyżowaniu ulic Popiełuszki i Krasińskiego (tramwaj 17, 27). W odległości ok. 450 m znajdują się przystanki Plac Grunwaldzki (tramwaje 22, 28, 33, 35).

Najbliższe przystanki autobusowe usytuowane są na ulicy Krasińskiego (autobusy 114, 122, 303).

W odległości ok. 1000 m znajdują się dwie stacje metra: Metro Plac Wilsona i Metro Marymont. Dojście na perony schodami stałymi, ruchomymi, windą.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości ok. 100 m na parkingu przy bloku mieszkalnym wzdłuż ulicy Popiełuszki. Miejsca oznakowane kolorem niebieskim i symbolem osoby na wózku. Dojazd na parking od ulicy Popiełuszki.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku znajduje się w ścianie frontowej od strony ulicy Popiełuszki. Wejście frontowe niedostępne dla osób na wózkach (schody, brak windy). Podjazd dla osób na wózkach od strony boiska.

Przejście do sekretariatu obok portierni. Sekretariat usytuowany na parterze. Tablica informacyjna na ścianie obok sekretariatu. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza migowego.

Korytarze na parterze i na piętrach umożliwiają minięcie się dwóch osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Interesanci przyjmowani są w sekretariacie. Schody prowadzące na wyższe piętra służą wyłącznie uczniom i pracownikom.

W budynku nie ma wind.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy hali sportowej.

Brak windy ewakuacyjnej. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Obie pełnią funkcje klatek ewakuacyjnych.

Przy wejściu głównym znajduje się stanowisko pracownika, który może obsłużyć sprawę osoby niepełnosprawnej przez przywołanie właściwego pracownika działu administracji lub właściwej dla sprawy reprezentacji kierownictwa placówki.