Samorząd Uczniowski to kluczowy element życia naszej szkoły. Nie tylko w teorii, przede wszystkim w praktyce. Sempołowska to szkoła, w której nie ma przeszkód dla inicjatyw uczniów. Wystarczy dobry pomysł i silna wola, by swój zamysł realizować. 

W tej zakładce udowadniamy i chwalimy się, że Sempo jest otwarte na kreatywność i niezależny głos młodzieży!

W roku szkolnym 2022/2023 Samorząd Uczniowski działa w składzie: Julia Prus, Kacper Głaszczka

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są Pani Profesor Sandra Pancer (nauczycielka chemii) oraz Pan Profesor Tomasz Mrozek (nauczyciel geografii).

Jedną z wielu rzeczy wyróżniających Sempo są nasze grupy zadaniowe. Każdy z uczniów ma szanse dołączyć do jednego z pięciu zespołów:

  • zespołu zielonego, który zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego,
  • zespołu medialnego, odpowiedzialnego za prowadzenie social mediów szkoły oraz jej promocję,
  • zespołu FOPA, którego zadaniem jest organizacja Festiwalu Otwartych Pokazów Artystycznych oraz promowanie go w innych szkołach i na fanpage’u,
  • zespołu Przerwa, czyli naszej szkolnej kawiarenki, z której wszelkie przychody przeznaczane są na cele charytatywne,
  • zespołu radiowęzła.

Działalność Samorządu Uczniowskiego Sempo została już doceniona. W pierwszej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego za działania zrealizowane w 2019 roku w kategorii wiekowej 15-19 lat nagrodzono Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie: Anna Kaczmarska, Maurycy Marmaj, Franciszek Kryczek, Jan Dąbrowski za wzorowy przykład samorządności uczniowskiej, wyróżniającą się postawę w walce z kryzysem klimatycznym oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów uczniów i uczennic na terenie swojej szkoły.

Wymiana