INFORMACJE PRZYDATNE DLA RODZICÓW
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców i fundusz ksero

Wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 można dokonywać konto:

46 1020 1026 0000 1502 0015 6901

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa"

Wpłat na fundusz XERO w roku szkolnym 2020/2021 można dokonywać na konto:

50 1020 1026 0000 1102 0453 2792


W tytule wpłaty prosimy wpisać: „XERO, imię i nazwisko ucznia, klasa"

Wpłat można również dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły - codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00,
a także w dniu zebrań z Rodzicami w godzinach od 17.00 do 19.00. 

Wpłaty 1% podatku za rok 2020

Wpłat 1% podatku za rok 2020 można dokonywać na konto:

Fundacja Studencka „Młodzi Młodym”- Organizacja Pożytku Publicznego
 KRS: 0000270261
 W deklaracji prosimy wpisać cel szczegółowy:
 RR XVI LO WARSZAWA 9215

Uprzejmie prosimy o niedopisywanie żadnych dodatkowych informacji w celu szczegółowym zeznania podatkowego.
Usprawni to ewidencjonowanie wpłat i ich terminowe rozliczenie. Za każdą Państwa wpłatę serdecznie dziękujemy!