Dyrekcja

Mgr Monika Nawrocka - Dyrektor

Mgr Anna Adamczyk - Wicedyrektor

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2022/2023:

1. JĘZYK POLSKI

Joanna Błażej
Bożena Celitan
Katarzyna Dublak-Grajewska 
Izabela Głowacka-Kaczanowska
Małgorzata Sas
Filip Żelichowski

2. JĘZYK FRANCUSKI

Maria Michalik - koordynator sekcji dwujęzycznej
Redouan Abarchan
Remi Gerome
Anna Bakiel
Agnieszka Brzoza-Brzezina
Ewa Lipiec- Rozenfeld
Małgorzata Molska
Ewelina Pietrzak
Monika Szczepańska-Szewc
Aleksandra Wojtas
Iwona Złotkowska

3. JĘZYK ANGIELSKI

Agata Bil
Katarzyna Bouzayani
Leszek Dudziński
Małgorzata Grzechulska
Joanna Kietlińska
Agnieszka Maj
Filip Żelichowski

4. JĘZYK HISZPAŃSKI

Anna Bakiel
Anna Rochowiak

5. HISTORIA

Joanna Czerczak
Monika Nawrocka
Jacek Kopczyński
Stanisław Lenard

6. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Joanna Czerczak
Maciej Chmielewski
Stanisław Lenard

7. BIOLOGIA

Anna Adamczyk
Magdalena Mrozowska
Grażyna Prasał-Leśniewska
Elżbieta Strzelec

8. CHEMIA

Marta Knap
Ewa Kwiecień
Sandra Pancer

9. FIZYKA

Danuta Kiszka
Mariusz Michalak

10. GEOGRAFIA

Tomasz Mrozek
Paweł Karamuz
Justyna Żmijewska

11. MATEMATYKA

Katarzyna Grad
Ewa Kwiecień
Katarzyna Metera
Kamil Olender
Maria Ruścicka
Agnieszka Smolińska-Skarżyńska
Halina Woźniak-Drewnowska

12. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Dorota Kawińska

13. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zygmunt Kawecki

14. PLASTYKA

Kinga Berłowska

15. INFORMATYKA

Włodzimierz Arciszewski
Piotr Zarudzki

16. WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maria Obara
Danuta Rękosiewicz
Izabela Rodkiewicz
Joanna Sarek
Jerzy Stańczykiewicz

17. RELIGIA

s. Marta Ziółkowska
ks. Krystian Strycharski

18. ETYKA

Bernadeta Obrębowska

19. BIBLIOTEKA

Jadwiga Czech
Izabela Romanowska
Hanna Rostkowska-Piętka

20. ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Magdalena Hajn-Berłowska - psycholog
Karolina Madej - pedagog specjalny
Ewa Wrzesień - pedagog, doradca zawodowy

 

GRAFIK PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK

PEDAGOG

Ewa Wrzesień

 

08.00 – 11.00

 

12.45 – 16.45

 

08.00 – 15.00

 

08.00 – 12.00

 

12.45 – 16.45

PSYCHOLOG

Magdalena

Hajn-Berłowska

 

09.00 – 14.00

 

08.00 – 14.30

 

09.00 – 13.00

 

11.30 – 17.00

 

08.00 – 13.00

PEDAGOG SPECJALNY

Karolina Madej

 

15.00 – 17.00

 

12.00 – 14.00 

 

 08.00 – 11.00