Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 6.02.2019 r. zmarł nagle absolwent naszego Gimnazjum i Liceum, Tymon Wieczorkowski.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 14.02.2019 r., o godzinie 11.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

W imieniu Rodziców prosimy zamiast kwiatów o złożenie datków na Hospicjum przy parafii św. Zygmunta. Puszki na datki będą wystawione w czasie ceremonii pogrzebowej.