Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
 L.p.  Funkcja  Imię i nazwisko
 1.  Przewodniczący Rady Rodziców  Robert Więckiewicz
 2.  Zastępca Przewodniczącej  Anetta Remesz
 3.  Skarbnik  Dasiusz Sarniak
 4.  Sekretarz  Magdalena Kowalska
Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2023/2024
 L.p. Funkcja Imię i nazwisko
 1.  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Karolina Olszaniecka
 2.  Członkowie  Sylwia Głowacka
 3.  Mariusz Zdaniewicz
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
 L.p.  Numer oddziału  Imię i nazwisko
 1.  0 A Marta Skalska
 2.  1 B Grzegorz Skibiński
 3.  1 C Dariusz Michalak
 4.  1 D Bogusława Ferenc
 5.  1 E Joanna Saturska-Ornat
 6.  1 F  Anetta Remesz
7.  2 B  Magdalena Kowalska
 8.  2 C  Daniel Kunecki
 9.  2 D  Katarzyna Kugacz
 10.  2 E  Mariusz Zdaniewicz
 11.  2 F  Robert Więckiewicz
 12.  3 B  Agnieszka Bryk-Sereda
 13.  3 C  Piotr Krawczuk
 14.  3 D  Dariusz Sarniak
 15.  3 E  Mariusz Brudniak
 16.   3 F  Karolina Olszaniecka
 17.  4 B  Dorota Badiere
 18.  4 C  Katarzyna Frąckowiak
 19.  4 D  Agnieszka Duszyca
 20.  4 E  Iwona Cekal
21.  4 F  Krzysztof Budnik
Kontakt z Radą Rodziców
 Zachęcamy Państwa do kontaktu z Radą Rodziców w ważnych sprawach dotyczących naszej Szkoły:
  • drogą mailową: 
  • poprzez Przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców,
  • osobiście w dniu zebrań z Rodzicami.

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Rodzicom za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców.

Dzięki Państwa wsparciu ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia inicjowane i tworzone zarówno przez Kadrę Nauczycielską, Rodziców, jak i uczniów, w tym przez samorząd szkolny.

Jak zwykle w takich sytuacjach do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze.  O część z nich organizatorzy starali się we własnym zakresie, jednak nie zawsze były one wystarczające i wtedy pomocną dłoń starała się wyciągnąć Rada Rodziców. Właśnie między innymi w takim celu zostaliśmy powołani.

Środki, którymi dysponujemy pochodzą z wpłat dobrowolnie zadeklarowanych na początku roku szkolnego przez Rodziców uczniów naszej Szkoły. Na podstawie składanych przez Państwa na piśmie deklaracji, Rada Rodziców przyjmuje preliminarz na bieżący rok szkolny. Preliminarz zawiera zarówno stałe (coroczne) pozycje, jak i środki przewidziane na nagłe sytuacje i okazje specjalne.

Dofinansowujemy różnego rodzaju projekty szkolne, wydarzenia kulturalne, naukowe i sportowe, nagrody na koniec roku szkolnego, nagrody w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zakup sprzętu dla szkoły, Mikołajki, Dzień Dziecka, Walentynki, Tłusty Czwartek.

Fundusze zarządzane przez Radę Rodziców, między wieloma innymi projektami, zostały przeznaczone na: 

  • Dofinansowanie potrzeb zgłoszonych przez Samorząd Uczniowski
    (w tym: powiększenie strefy rekreacyjnej “Przerwa”)
  • Zakup lektur z nowej podstawy programowej do biblioteki
  • Zakup perkusji dla szkolnego zespołu muzycznego
  • Zakup strojów sportowych dla drużyn reprezentujących szkołę

Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, na przykład poprzez wsparcie uczniów, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach naszych możliwości wygospodarowujemy środki, aby uczniowie Ci mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, takich jak zielona szkoła, czy wycieczka klasowa.

Zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców. Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony.
Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,
Przedstawiciele Rady Rodziców