Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
 L.p.  Funkcja  Imię i nazwisko
 1.  Przewodnicząca Rady Rodziców  Agnieszka Kowalska
 2.  Zastępca Przewodniczącej  Sylwia Głowacka
 3.  Skarbnik  Iwona Cekal
 4.  Sekretarz  Magdalena Kowalska
Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2021/2022
 L.p. Funkcja Imię i nazwisko
 1.  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Karolina Olszaniecka
 2.  Członkowie  Robert Więckiewicz
 3.  Mariusz Zdaniewicz
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
 L.p.  Numer oddziału  Imię i nazwisko
 1.  0 A  Filip Frąckowiak
 2.  0 G   Anetta Remesz
 3.  1 B  Magdalena Kowalska
 4.  1 C  Robert Heintze
 5.  1 D  Sylwia Głowacka
 6.  1 E  Mariusz Zdaniewicz
 7.  1 F  Robert Więckiewicz
 8.  2 B  Agnieszka Bryk-Sereda
 9.  2 C  Piotr Krawczuk
 10.  2 D  Katarzyna Buława
 11.  2 E  Agnieszka Kowalska
 12.  2 F  Karolina Olszaniecka
 13.  3 B Dorota Badiere
 14.  3 C  Katarzyna Frąckowiak
 15.  3 D  Anna Prus
 16.  3 E  Iwona Cekal
 17.  3 F  Anna Kosińska
 18.  4 B  Grzegorz Skibiński
 19.  4 C  Katarzyna Kordziak-Kacprzak
 20.  4 D  Artur Wardawa
 20.  4 E  Agnieszka Konczewska
Kontakt z Radą Rodziców
 Zachęcamy Państwa do kontaktu z Radą Rodziców w ważnych sprawach dotyczących naszej Szkoły:
  • drogą mailową: 
  • poprzez Przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców,
  • osobiście w dniu zebrań z Rodzicami.

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Rodzicom za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców.

Dzięki Państwa wsparciu ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia inicjowane i tworzone zarówno przez Kadrę Nauczycielską, Rodziców, jak i uczniów, w tym przez samorząd szkolny.

Jak zwykle w takich sytuacjach do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze.  O część z nich organizatorzy starali się we własnym zakresie, jednak nie zawsze były one wystarczające i wtedy pomocną dłoń starała się wyciągnąć Rada Rodziców. Właśnie między innymi w takim celu zostaliśmy powołani.

Środki, którymi dysponujemy pochodzą z wpłat dobrowolnie zadeklarowanych na początku roku szkolnego przez Rodziców uczniów naszej Szkoły. Na podstawie składanych przez Państwa na piśmie deklaracji, Rada Rodziców przyjmuje preliminarz na bieżący rok szkolny. Preliminarz zawiera zarówno stałe (coroczne) pozycje, jak i środki przewidziane na nagłe sytuacje i okazje specjalne.

Dofinansowujemy różnego rodzaju projekty szkolne, wydarzenia kulturalne, naukowe i sportowe, nagrody na koniec roku szkolnego, nagrody w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zakup sprzętu dla szkoły, Mikołajki, Dzień Dziecka, Walentynki, Tłusty Czwartek.

W roku szkolnym 2019/2020 fundusze zarządzane przez Radę Rodziców, między wieloma innymi projektami, zostały przeznaczone na: 

  • Dofinansowanie potrzeb zgłoszonych przez Samorząd Uczniowski
    (w tym: powiększenie strefy rekreacyjnej “Przerwa”)
  • Zakup lektur z nowej podstawy programowej do biblioteki
  • Renowację gablot szkolnych

Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, na przykład poprzez wsparcie uczniów, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach naszych możliwości wygospodarowujemy środki, aby uczniowie Ci mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, takich jak zielona szkoła, czy wycieczka klasowa.

Zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców. Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony.
Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,
Przedstawiciele Rady Rodziców

Sporządziła: Elżbieta Sączek na podstawie obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu oświaty, publikacji „Budżet uczniowski. Nowy sposób aktywacji uczniów i rad rodziców” (2019-2020)

Aktualizacja: Dorota Badiere (2020-2021)