WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W XVI L.O. W WARSZAWIE

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej. Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - w ramach którego zatrudniony w szkole doradca pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, ograniczeń) i konstruowaniu projektów karier, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy oraz złagodzeniu startu zawodowego.
WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej pedagoga, psychologa oraz nauczycieli w ramach rocznego planu działania i jest włączony w statut szkoły. Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania młodzieży w zatrudnieniu. I dlatego realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkole jest tak istotna we właściwym przygotowaniu uczniów do racjonalnych decyzji edukacyjno – zawodowych. To właśnie tutaj, przyszły absolwent dokonuje najważniejszych wyborów w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej. Doradca zawodowy kieruje całością działań z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. Organizuje i udziela pomocy uczniom w zakresie poznawania różnych zawodów; samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości; poznania przeciwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły itp. – oraz ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego, wyższego i rynku pracy. Zarówno uczeń jak i rodzic mogą zawsze skorzystać z pomocy doradczej na terenie macierzystej placówki.

OPRACOWAŁA EWA WRZESIEŃ  

zobacz dokument

 OFERTA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

1.Konsultacje indywidualne- rozmowa doradcza, pomoc w wyborze kierunku studiów, badanie predyspozycji zawodowych:

• Test obrazkowy do badania zainteresowań zawodowych M. Achtnicha,
• Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych „MŁOKOZZ",
• Kwestionariusz „Miasteczko Zainteresowań Zawodowych",
• Popularny Komputerowy test Inteligencji- badanie różnych obszarów inteligencji,
• Komputerowy Test Inteligencji Emocjonalnej,
• Kwestionariusz Zdolności Przedsiębiorczych,
• Test Zdolności Językowych,
• Test Osobowości,
• Wiele innych.

2.Przekazywanie informacji na temat kierunków studiów, uczelni wyższych, zasad rekrutacji.
3.Informacje zawodowe- opisy zawodów i wymaganych predyspozycji.
4. Tworzenie indywidualnych planów działania rozwoju osobistego uczniów.
5.Treaning umiejętności społecznych i autoprezentacji.
6. Budowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka.
7. Prowadzenie warsztatów grupowych.
8. Przekazywanie informacji o procedurach przeprowadzania egzaminów (gimnazjalnych i maturalnych), uprawnieniach oraz harmonogramu dni otwartych.
9. Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej.

SZCZEGÓŁOWY PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO NA LATA 2015 - 2018

Polecane strony internetowe: 
• www.perspektywy.pl- portal o studiach, uczelniach, zawodach
• www.ohpdlaszkoly.pl
• www.wybieramzawod.pl
• www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php- klasyfikacja i opisy zawodów

Strony biur rekrutacji uczelni wyższych

• www.studiazagranica.pl
• www.naharward.pl- informacje o studiach w USA
• www.studiabrytyjskie.com
• www.daad.pl- studia w Niemczech
• www.pologne.campusfrance.org/pl - studia we Francji

Linki dla maturzystów

8 zawodów przyszłości (nie tylko) dla humanistów

Warszawski System Doradztwa Zawodowego :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459158877612361&id=393222050872711

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459160464278869&id=393222050872711

https://www.facebook.com/koweziu1/photos/a.351849141667163.1073741829.247967828721962/497652153753527/?type=3&theater

Linki dla gimnazjalistów i licealistów :

Projekt edukacyjnY z obszaru informatyki skierowanY do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadginazjalnych, którego celem jest nauka programowania w różnych językach, takich jak C, C++, Java oraz HTML+PHP. http://inceptio.org.pl/projekty/