Kraków 2023

Pierwsze dni października spędziliśmy na wycieczce w Krakowie pod opieką Pani Profesor Joanny Błażej i Pani Dyrektor Moniki Nawrockiej. Przygotowany został bogaty plan zwiedzania Krakowa. Największe wrażenie wywarły na nas Synagoga Remuh, ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim oraz Dom Mehoffera. Wieczór spędziliśmy na koncercie muzyki żydowskiej, obejrzeliśmy także film J. Holoubka Sobowtór. W naszej pamięci na długo pozostanie również wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Klasa IVF

Kraków 4f

Kraków klasa 4