Słowa piosenki

 13 października oficjalnie przyjęliśmy do społeczności XVI LO uczniów z klasy wstępnej i klas pierwszych. Po uroczystości ślubowania Dyrektor Monika Nawrocka złożyła wszystkim życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W dalszej części uroczystości uczniowie klasy 2d przedstawili swój program na temat Komisji Edukacji Narodowej pt. Sempoliada, a 2b przybliżyła postać naszej patronki Stefanii Sempołowskiej prezentując stworzony na tą okazję utwór muzyczny.

Dyr. Nawrocka Monika

2d

2b