13 kwietnia 2018 roku w Sempołowskiej odbyła się debata dotycząca problematyki związanej z handlem ludźmi. Gościliśmy przedstawiciela Fundacji La Strada panią wiceprezes Joannę Garnier. W debacie wzięły udział klasy pierwsze liceum.
Pani Joanna Garnier zapoznała nas z tym ważnym problemem, przedstawiła skale zjawiska w Polsce i na świecie.
Debatę poprowadzili uczniowie klasy 1C.