Wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego rozpoczął się interdyscyplinarny konkurs "Piramida", obejmujący nauki ścisłe (matematyka, biologia, chemia, fizyka) organizowany przez XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Maria Rutkowska, Kalina Szewczak oraz Oskar Świątek. 28 lutego 2018 odbył się drugi etap, podczas którego, poprzez witrynę internetową, uczniowie rozwiązywali zadania z wszystkich wymienionych wcześniej dyscyplin naukowych. Dzięki dobremu przygotowaniu, w którym naszym uczniom pomagała Pani Marta Knap, bez problemu udało im się wejść do etapu finałowego.

9 kwietnia 2018 miał miejsce trzeci, ostatni etap konkursu, w czasie którego nasi finaliści rozwiązywali po pięć zadań z każdej dziedziny wcześniej wymienionych nauk ścisłych oraz musieli przeprowadzić losowo doświadczenie. W ramach nagrody, wszystkie zespołów, które dotarły do finału konkursu, miały możliwość zwiedzenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 16 kwietnia odbyła się Gala Finałowa, podczas której zostały ogłoszone wyniki "Piramidy".
Mamy zaszczyt ogłosić, że zespół reprezentujący naszą szkołę zajął pierwsze miejsce !