Działalność zapoczątkowana w roku 2010, kontynuowana z coraz większym rozmachem.

gosc sempo

Zapraszamy ludzi kultury, polityków, artystów. Gościliśmy między innymi:

  • Kazimierę Szczukę,
  • Bronisława Wildsteina,
  • Tomasza Sianeckiego,
  • Henrykę Krzywonos- Strycharską
  • Tomasza Nałęcza.
Spotkania odbywają się regularnie co cztery lub pięć tygodni. Pod koniec 2010 roku Gość Sempołowskiej został objęty honorowym patronatem Młodzieżowej Rady Warszawy. Od tego czasu spotkania stały się otwarte dla osób spoza szkoły.

Ksiądz Adam Boniecki

Był naszym gościem w piątek, 13 grudnia 2013, 15:4