Targi edukacyjne1

W dniu dzisiejszym, po raz drugi w Sempołowskiej, zorganizowaliśmy Żoliborskie Targi Edukacyjne. Dziękujemy szkołom ponadpodstawowym za ciekawe prezentacje swoich placówek, Ósmoklasistom za liczne przybycie, a naszej społeczności szkolnej Sempo za pomoc  w organizacji targów. Nad przebiegiem wydarzenia czuwała nasza pedagog prof. Ewa Wrzesień

Targi edukacyjne2

Targi edukacyjne3

Zespół muzyczny1

Zespół muzyczny2

Obecną na wydarzeniu młodzież przywitali: zastępca burmistrza - Renata Kozłowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady naszej dzielnicy - Monika Kurowska - radna Żoliborza, przedstawicielki Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - Joanna Cholewińska i Agnieszka Gajownik, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz - Artur Nawrot oraz Dyrektorzy szkół.

Goście na targach