Zebrania Rady Rodziców

Zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
 
1. 18.09.2019 r.