Podręczniki
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II LICEUM                                                                                                                    2019/2020
  PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO
1 J. POLSKI M. Chmiel,
A. Równy
Ponad słowami
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 część 1, część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony,
Klasy drugie kontynuują pracę z podręcznikiem Ponad słowami Klasa 1 część 2
Nowa Era
2 J. FRANCUSKI   Kontynuacja podręczników  
3 J. ANGIELSKI   Kontynuacja podręczników  
4 J. HISZPAŃSKI   Kontynuacja podręcznika  
5 HISTORIA
(zakres rozszerzony)
R. Kulesza
K. Korolewski
P. Klirt, P. Galik
Zrozumieć przeszłość. Część 1 : starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony.
Część 2 : Dzieje nowożytne
Nowa Era
6 WOS
(zakres rozszerzony)
A. Janicki
J. Kietkowska
W centrum uwagi. Zakres rozszerzony. Część 1 Nowa Era
7 GEOGRAFIA
(zakres rozszerzony)
R. Malarz,
M. Więckowski
T. Rachwał
Oblicza Geografii 1 – geografia fizyczna
Oblicza Geografii 2 – geografia społeczno-ekonomiczna Oblicza geografii 3 – geografia Polski
Nowa Era
8 BIOLOGIA
(zakres rozszerzony)
M. Guzik, R. Kozik,
E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony Nowa Era
F. Dubert, R. Kozik
S. Krawczyk,
A. KulaM. Marko- Worlowska
W. Zamachowski
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony Nowa Era
9 CHEMIA
Klasa IIAD
Krzysztof M. Pazdro Krzysztof M. Pazdro
V. Szymanderska- Cichocka
Chemia. Fundamenty. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Chemia. Pierwiastki i związki chemiczne. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Chimie générale et inorganique 1, 2, 3
PAZDRO
PAZDRO
Nakom
  Klasa II E Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów Nowa Era
10 FIZYKA
(zakres rozszerzony)
red. M. Fiałkowska,
B. Sagnowska, J. Salach
A. Bożek
K. Nessing
J.S. Salach
Z fizyką w przyszłość. cz. 1 i cz. 2, zakres rozszerzony
ZBIÓR ZADAŃ: Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, cz.1 i cz. 2
ZamKor
11 MATEMATYKA
zakres podstawowy kl. IIACE
Marcin Kurczab, Elzbieta Kurczab, Elzbieta Swida Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2 (podręcznik nie jest obowiązkowy)
Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2 zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna
„Krzysztof Pazdro”
zakres rozszerzony kl. IIBDF M. Kurczab
E. Kurczab
E. Swida
Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony. ISBN 978-83-7594-090-9
Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2 zakres rozszerzony. ISBN 978-83-7594-080-0
Oficyna Edukacyjna
„Krzysztof Pazdro”
12 RELIGIA
klasa 2A/D,2C,2E
op. zb Świadczę o Jezusie w świecie(podręcznik nie jest obowiązkowy) Gaudium, Lublin 2013
klasa 2B,2F,2E red.Mendyka "Być świadkiem Zmartwychwstałego w Świecie"(podręcznik nie jest obowiązkowy) P.Pierzchała,O.Pierożek
13 WYCHOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINIE
T. Król
M. Ryś
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(zakup podręcznika nie jest obowiązkowy)
 
14 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
(przedmiot uzupełniający)
Marcin Markiewicz Olga Pytlińska Agata Wyroda Robert Gucman Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.(moduł obowiązkowy)
Moduły dodatkowe : Europa - centrum świata. Język, komunikacja, media. Kobieta, mężczyzna, rodzina.
Nauka.
WSiP