Dla kandydata

REKRUTACJA 2018/2019

  • DNI OTWARTE DLA KANDYDATÓW : 1 MARCA 2018 r. godz. 17.00 i 22 MARCA 2018 r. godz. 17.00
  • DODATKOWY TERMIN SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH DLA KONDYDATÓW DO KLASY AD : 20.06.2018 (środa) godz. 10.00
  • DODATKOWY TERMIN SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH DLA KONDYDATÓW DO KLASY AD W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ: 23.08.2018 godz. 10.00

UWAGA !

Z powodu braku dostaw energii elektrycznej w dniu 03.03.2018r, zajęcia dla uczniów klas III gimnazjum z matematyki i fizyki w tym dniu się nie odbędą. Zmiana terminu na 
         10. 03.2018, godziny zajęć bez zmian 10.00-13.00.