Informujemy, że jest możliwość składania wniosków o stypendia edukacyjne m.st. Warszawy:

 

​​​ - stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, przeznaczone dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Operatorem tego stypendium jest Centrum Myśli Jana Pawła II – warszawska instytucja kultury,
 - stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowane do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych.
W ramach pierwszego z wymienionych projektów samorząd przygotował blisko 150 comiesięcznych stypendiów, w ramach drugiego – ponad 100 wypłacanych jednorazowo nagród stypendialnych.
Pełna oferta stypendialna naszego miasta jest dostępna pod adresem: https://um.warszawa.pl/stypendia
Zachęcamy ponadto do zapoznania się z ogólnopolską ofertą stypendialną, np.:
 - Program Zdolni Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci;
wyszukiwarka stypendialna: mojestypendium.pl