Kornelia

Nasze liceum zajęło II miejsce w dzielnicowych eliminacjach do 57. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2023/2024. Dyrektor Anna Adamczyk i prof. Danuta Rękosiewicz odebrały nagrodę finansową na zakup sprzętu sportowego dla szkoły, a nagrodę dla najlepszego sportowca XVI LO otrzymała Kornelia Kobylarczyk.

Gala Sportu 2024

Gratulujemy tegorocznych sukcesów naszym nauczycielom wychowania fizycznego i młodzieży, która brała udział w rozgrywkach w roku szkolnym 2023/24