warsztaty kwiecień UW

Klasa I E uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych w Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej UW - Enzymy – katalizatory zaprogramowane przez naturę.
Podczas części wykładowej uczniowie poznali budowę i mechanizm działania enzymów oraz metody stosowane do badania reakcji enzymatycznych . Dowiedzieli się o zjawisku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego oraz zasadzie działania spektrofotometru

Podczas warsztatów uczniowie zbadają reakcję hydrolizy sacharozy katalizowaną przez inwertazę. Przebieg reakcji śledzili wykorzystując metodę spektroskopową. Sprawdzili jaki wpływ na szybkość hydrolizy mają różne parametry środowiska (stężenie substratu i ilość dodanego enzymu, temperatura, pH). Dowiedzieli się w jaki sposób można zahamować pracę enzymu.

wirówka