wyjazd naukowyUczniowie klasy I E i I D brali udział w warsztatach naukowych MKB wraz z uczniami L LO.
Warsztaty miały miejsce w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji "KUMAK" im. prof. K. A. Dobrowolskiego Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie, znajdującym się nad Jeziorem Łuknajno (Rezerwat Biosfery) koło Mikołajek.
Podczas badań terenowych uczniowie poszukiwali śladów jeleniowatych i borsuków, montowali w wybranych miejscach zdalne kamery. Dowiedzieli się jak planowane i prowadzone są naukowe i jak opracować wyniki z użyciem metod statystycznych.
Obserwowali różne gatunki płazów, w tym żaby moczarowe w okresie godowym.
Pobierali z kilku zbiorników wodnych organizmy, aby później obserwować je pod mikroskopem i rozpoznawać przy pomocy kluczy do oznaczania gatunków.
Podczas wieczornych spacerów uczyli się rozpoznawać odgłosy zwierząt, prowadzili nasłuchy nietoperzy i dowiedzieli się jak wabić puszczyka.

 Warsztaty Kumak

Żaba

Poszukiwanie śladów zwierząt warsztaty