Dni Kampusu Ochota

W drugim semestrze obecnego roku szkolnego nasi uczniowie z klas I D i I E uczestniczyli w warsztatach organizowanych podczas Dnia Odkrywców Kampusu Ochota na UW i WUM. Była to okazja do spotkania MKB.
Podczas warsztatów - Układ odpornościowy - wyspecjalizowany BODYGUARD - oglądali komórki i narządy układu odpornościowego ssaków, wykorzystując nowoczesne mikroskopu fluorescencyjne oraz zgłębiali wiedzę na temat badań prowadzonych na komórkach mezenchymalnych w Zakładzie Immunologii.
Później uczniowie zwiedzali nowe Centrum Symulacji Medycznej WUM.
CSM WUM to nowoczesne pomieszczenia z fantomami do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz trenażerami do nauki umiejętności technicznych, m.in.: udrażniania dróg oddechowych, drenażu opłucnej, wkłuć obwodowych u dzieci i dorosłych czy punkcji lędźwiowej, symulatorem rodzącej, symulatorem 5-letniego dziecka, symulatorem niemowlęcia, 2 symulatorami dorosłego mężczyzny, aparatem do USG.

warsztaty biologiczne

warsztaty WUM

WUM warsztaty