Poczet sztandardowy przy kamieniu pamięci

17 marca 2024 roku w kościele p.w. o. Rafała Kalinowskiego o b. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17, o godz. 18.00., odbyła się msza św. w intencji śp. Hanki Czaki, uczennicy naszej szkoły, rozstrzelanej  na gruzach getta warszawskiego przez hitlerowców 11 lutego 1944 roku. Hanka Czaki wywodząca się z rodziny węgierskich imigrantów, przybyłych do Polski w XVIII wieku w chwili śmierci miała 22 lata.
Po mszy nastąpiło zapalenie zniczy przy mieszczącym się obok kościoła kamieniu pamięci Harcerskiej Poczty Polowej. Poczet sztandarowy z XVI LO wystawił wówczas wartę i był obecny w czasie mszy w kościele.
Obyczaj obecności pocztu sztandarowego podczas mszy w intencji Hanki Czaki spełniany jest już po raz trzeci, czyli od 2022 roku.

Dziękujemy 3c i prof. Stanisławowi Lenardowi za uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Warta 3c