Plakat informacyjny Onkoakademia

Projekt będzie realizowany przez pracowników badawczo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przedsięwzięcie odbywać się będzie w ramach programu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU dofinansowanego ze środków budżetu Państwa.
Termin realizacji: lata 2023-2024.
Szkolna koordynatorka projektu  - Elżbieta Strzelec

Informacje na temat projektu  znajdują się w załącznikach oraz na stronach:
https://profilaktykaonkologiczna.wum.edu.pl/node/205
https://wnoz.wum.edu.pl/
https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/
https://www.wum.edu.pl/node/17651