Ślubowanie 2022r

W dniu dzisiejszym oficjalnie przyjęliśmy do grona rodziny XVI LO naszych uczniów z klas zerówkowych i pierwszych. Po uroczystości ślubowania dyrektor szkoły Monika Nawrocka złożyła wszystkim życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom zaznaczając jednocześnie, że gdyby tylko miała większe możliwości to nagrodzonych byłoby więcej. Wszyscy obecni usłyszeli także ciepłe słowa od przewodniczącej Rady Rodziców pani Agnieszki Kowalskiej oraz przewodniczącej Samorządu Szkolnego Julii Prus. 

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy 2d przedstawili swój program na temat Komisji Edukacji Narodowej, a 2b przybliżyła postać naszej patronki Stefanii Sempołowskiej. Obie klasy mile zaskoczyły wszystkich nieszablonowymi występami. Brawa za kreatywność!!! 

 Dyrektor Monika Nawrocka

Przewodnicząca Samorządu

Sempołowska 2b