Dyplom

Pani Bernadeta Obrębowska, nauczycielka etyki w naszym liceum, osoba o niespożytych pokładach energii i humoru, otrzymała Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii szkoły ponadpodstawowe.
Nagrodzony projekt to "Etyka wśród tekstów kultury. Krytyczne myślenie sposobem samodzielnego odbioru kultury."

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej ma na celu docenienie najciekawszych inicjatyw łączących edukację i kulturę, przeprowadzonych w ostatnim roku w Warszawie, a przede wszystkim wyróżnienie ich autorów i autorek oraz realizatorów.
Projekt pani Bernadety Obrębowskiej jest propozycją tworzeniem żywych lekcji etyki poprzez kontakt z kulturą w szerokim spektrum - od wartości słowa w debacie publicznej (retoryka, erystyka, debata oxfordzka), poprzez analizy aktualnej i historycznej problematyki kulturowo społecznej na bazie tekstów kultury, po odpowiedź na zapotrzebowanie sięgania do historii filozofii. Różnorodność propozycji działań wokół zagadnień etycznych jest motorem zainteresowania młodzieży tym przedmiotem i autentycznego uczestnictwa poprzez możliwość wypowiadania swojego zdania i budowania świadomości siebie.
BRAWO takiej inicjatywy!!!

Bernadeta Obrębowska