Grób patronki XVI LO

Tradycją XVI LO jest opieka nad miejscem spoczynku patronki naszej szkoły Stefanii Sempołowskiej. Kilka razy do roku młodzież z naszych najmłodszych klas sprząta grób i składa na nim kwiaty. W dniu wczorajszym klasy 0a i 0g, pod opieką swoich wychowawców oraz pedagog Ewy Wrzesień, uczciły pamięć Stefanii Sempołowskiej. Dziękujemy i zachęcamy wszystkich do odwiedzania  mogiły naszej patronki na Cmentarzu Powązkowskim.