Julia Prus jest uczennicą klasy pierwszej, dwujęzycznej XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie. Swoją edukację rozpoczęła w wieku pięciu lat. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymała stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego, w ramach mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu chemii, biologii i języka angielskiego. Julia analizowała zagadnienia GOZ oraz badała zapachy w chemii. Uczestniczyła w specjalistycznych ćwiczeniach, organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Brała udział w zimowym obozie językowym w Londynie, opracowywała materiały, dotyczące tradycji i kultury w Wielkiej Brytanii. Szkołę podstawową ukończyła z wyróżnieniem i średnią ocen 5,94. W 2019 roku została laureatką w Konkursie Kuratoryjnym „Jan Paweł II – papież wolności”. Jest czterokrotną stypendystką Prezydenta m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (2017, 2018, 2019 i 2020) oraz dwukrotną stypendystką Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO (2019, 2020). W roku szkolnym 2019/2020 Julia uzyskała zgodę na realizację indywidualnego programu nauki, w ramach którego uczestniczy w dodatkowych zajęciach z języka francuskiego. W sierpniu 2020 roku otrzymała tytuł laureata w Ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt letniej edycji EUD/AME, w ramach którego przygotowała kampanię marketingową „Postaw na piłkę i ciesz się sportem”. Projekt został nagrodzony przez kapitułę wykładowców Szkoły Głównej Handlowej. Pasją Julii jest nauka języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, a także siatkówka. Jest zawodnikiem ligowym, uczestniczy w turniejach organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej. Angażuje się w projekty społeczne i ekologiczne. Jest przewodniczącą klasy i aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach samorządu szkolnego, m.in.: w projekcie „Zwolnieni z teorii”. Julię interesują zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej i marketingu. W ramach projektu Google Internetowe Rewolucje otrzymała certyfikat Google, potwierdzający pozytywny wynik egzaminu „Podstawy marketingu internetowego”.
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. W tym roku szkolnym do grona nagrodzonych dołączyła nasza uczennica.