„Cieszę się, że tak wiele placówek oświatowych mimo niespotykanych trudności, jakich doświadczamy, podejmuje ponadstandardowe działania na rzecz rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Serdecznie dziękuję za podejmowane działania wszystkim aplikującym, a laureatom gratuluję dołączenia do tak zaszczytnego grona. Systemowe działania skierowane do uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli, z pewnością pozostaną jednym z kluczowych elementów naszej polityki edukacyjnej” – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Certyfikaty WARS i SAWA są przyznawane warszawskim szkołom, które osiągnęły pożądany standard opieki nad uczniami uzdolnionymi.
XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej certyfikat „WARS I SAWA” otrzymało w 2016 roku. Był to certyfikat terminowy. Przyznanie certyfikatu to nie był koniec, a dopiero początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument został przyznany na cztery lata, a po upływie tego terminu szkoła mogła się ubiegać o jego przedłużenie przedstawiając wyniki ewaluacji z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po czterech latach pracy dokonaliśmy ewaluacji programu, którą złożyliśmy w czerwcu br. w Biurze Edukacji.

24 listopada 2020 roku Sempołowska zastała laureatem i dołączyła do zaszczytnego grona szkół, które posiadają bezterminowy certyfikat „WARS I SAWA”.