W tym roku odbyła się pierwsza edycja Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego. Nagroda, ustanowiona przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, podkreśla znaczenie młodych ludzi, którzy działają na rzecz miasta poprzez wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie lokalnej społeczności i poszanowanie praw człowieka. Nagroda jest również wyrazem uznania dla Tadeusza Mazowieckiego za jego wkład w budowanie demokratycznego państwa.

Wyróżnienie w ramach Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego za działania zrealizowane w 2019 roku w kategorii wiekowej 15-19 lat otrzymali nasi uczniowie: Anna Kaczmarska, Maurycy Marmaj, Franciszek Kryczek, Jan Dąbrowski za wzorowy przykład samorządności uczniowskiej, wyróżniającą się postawę w walce z kryzysem klimatycznym oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów uczniów i uczennic na terenie swojej szkoły.

Gratulujemy!!