W tym roku szkolnym laureatami stypendium SAPERE AUSO zostali Julia Prus z klasy 1d i Paweł Piestrzeniewicz z klasy 3a.
„Trwająca pandemia utrudnia realizację wielu zamierzonych celów, weryfikuje nasze możliwości, plany i marzenia. Tym bardziej jestem bardzo z Was wszystkich dumna!
Dziękuję, że nie poddajecie się, a wręcz przeciwnie – dowodzicie, że twórczość nie zna granic. Raz jeszcze serdecznie Wam gratuluję. Życzę nieustającej wiary we własne możliwości, niezależnie od wszelkich gratyfikacji zewnętrznych. Jestem przekonana, że wysiłek jaki wkładacie w rozwój Waszego talentu przyczyni się do spełniania Waszych marzeń” – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st. Warszawy, otwierając galę rozdania nagród.

Stypendia SAPERE AUSO przyznawane są od 2008 r. Otrzymują je uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z wybitnymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie, a nie tylko za uzyskanie wysokiej średniej ocen przedmiotowych. Dodatkowo, katalog kryteriów został przygotowany tak, aby stypendystę m. st. Warszawy mogły wyróżniać również wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne.

Stypendystom serdecznie gratulujemy!