Szanowni Państwo,

zmienione zostały zasady otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne). Rada m.st. Warszawy 30 lipca br. przyjęła uchwałę, zgodnie z którą stypendium szkolne można wykorzystać na dofinansowanie zakupu komputera/tabletu/laptopa dla ucznia. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/214258E0-9B2B-42A3-86C6-A95065305E32,frameless.htm (dostęp z 19.08.2020) wprowadziła też inne modyfikacje. Rodzice uczniów ubiegających się o stypendium szkolne powinni do 15 września br. złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.
Nie składamy wniosków o stypendium szkolne/socjalne w szkole.