Budynek Liceum Champollion w Grenoble

W tym roku szkolnym uczniowie klasy II A biorą udział w wymianie szkolnej z liceum Champollion w Grenoble.

W dniach 9-16 września przebywali u francuskich korespondentów w Grenoble.

16 października grupa francuska przyjeżdża do Warszawy.

Uczniowie wspólnie realizują projekt edukacyjny poświęcony Ruchowi Oporu w czasie II wojny światowej we Francji i w Polsce.