Uczniowie Sempołowskiej w przedświąteczny wtorek pod opieką p. Ewy Wrzesień i p. Grażyny Prasał-Leśniewskiej uporządkowali grób patronki szkoły. Stefania Sempołowska spoczywa na Starych Powązkach. Kolejny raz uczniowie wyczyścili nagrobek oraz posprzątali teren wokół grobu. Na koniec w imieniu całej społeczności szkoły została złożona wiązanka i zapalony znicz.

Ewa Wrzesień