Uczennica Sempołowskiej zwyciężczynią polskiej edycji World Biotech Tour (WBT).
W dniach 28-30 września w Centrum Nauki Kopernik odbyła się polska edycja programu World Biotech Tour (WBT). To międzynarodowa inicjatywa, której celem jest popularyzacja biotechnologii, budowa globalnej sieci naukowców i inspiracja przyszłych pokoleń odkrywców. Program został zainicjowany w 2015 r. przez Association of Science-Technology Centers oraz Biogen Foundation. Koordynatorem polskiej edycji projektu jest Centrum Nauki Kopernik.
W ramach programu WBT w 12 centrach naukowo-technologicznych na całym świecie (m.in. Brazylii, Australii, Tajlandii, Kanadzie, Włoszech, Belgii) zorganizowano spotkania naukowe poświęcone problematyce i rozwojowi biotechnologii, podczas których młodzi naukowcy odkrywali zagadnienia biotechnologiczne i dyskutowali nad ich praktycznym zastosowaniem. WBT stanowi unikatową okazję, aby zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się obszarem zaawansowanych technologii i dalszym rozwojem naukowym w przyszłości.
Kluczową inicjatywą projektu jest Program Ambasadorów, którego celem jest zaangażowanie młodych naukowców w tworzenie własnych projektów biotechnologicznych. Autorzy zwycięskich projektów z każdego z 12 krajów świata wezmą udział w Science Centre World Summit w Tokio w dniach 15-17 listopada 2017 r. Polskę reprezentować będzie Maria Rutkowska, zwycięzca krajowej edycji programu.
Szóstka młodych badaczy przedstawiła projekty biotechnologiczne w Koperniku. Każdy młody biotechnolog miał 5 minut na swoje wystąpienie.
Wystąpienia wszystkich młodych badaczy oceniało jury w składzie: dr Alicja Wolny (fizykochemik, Stowarzyszenie „Rzecznicy Nauki”), prof. Jacek Malejczyk (kierownik zakład histologii i cytofizjologii WUM), Piotr Dębski (prezes Biogen Polska), dr Katarzyna Wasilewska (kierownik Pracowni Wydarzeń Artystycznych i Naukowych Centrum Nauki Kopernik). Prezentacje finalistów zrobiły na jury nie małe wrażenie.
Zwyciężczynią polskiej edycji turnieju została Maria Rutkowska uczennica klasy III XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej w Warszawie. Jej pokaz dotyczący modyfikacji genetycznych, rozwiał wiele mitów związanych z żywnością modyfikowaną genetycznie i medycznym wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Zwyciężczyni pojedzie na Światowy Szczyt Centrów Nauki w Tokio, gdzie spotka zwycięzców pozostałych krajowych konkursów World Biotech Tour i weźmie udział w uroczystym finale biotechnologicznego tournée.