Rada Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Niebawem odbędą się wybory do nowej Rady rodziców. Ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia i inicjatywy, inicjowane i tworzone zarówno przez szkołę, indywidualnych nauczycieli, jak i przez samych uczniów (w tym przez samorząd szkolny). Jak zwykle w takich sytuacjach do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze. Część organizatorzy załatwiali we własnym zakresie, jednak nie zawsze były one wystarczające. I wtedy pomocną rękę starała się wyciągnąć Rada Rodziców. Właśnie między innymi w takim celu zostaliśmy powołani. 

Środki, którymi dysponujemy pochodzą – jak Państwo wiedzą – z wpłat, dobrowolnie zadeklarowanych na początku roku szkolnego przez rodziców uczniów naszej szkoły (gimnazjum i liceum). Same wpłaty dokonywane są sukcesywnie w terminie późniejszym. Na podstawie składanych przez Państwa na piśmie deklaracji Rada Rodziców przyjmuje preliminarz na bieżący rok szkolny – znajdują się tam zarówno stałe, coroczne pozycje, jak i środki przewidziane na nagłe sytuacje i okazje specjalne. Pragniemy dodać, że dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup sprzętu dla szkoły, nagrody na koniec roku, w konkursach itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, na przykład poprzez wsparcie dla uczniów, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej – na prośbę wygospodarowujemy w ramach naszych możliwości jakieś środki, aby uczniowie ci mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, takich jak zielona szkoła czy wymiana francuska.

Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony w tej kwestii.


Dziękujemy serdecznie i przesyłamy ciepłe pozdrowienia.

Rada Rodziców

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 6 grudnia 2017 r. o godz:18:00.
Drugie zebranie Rady Rodziców: 18.10.2017 o godz. 18.00

Serdecznie zapraszam
Piotr Chlabicz

Regulamin 

Regulamin działalności Rady Rodziców został ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły i został przyjęty w dniu 2 czerwca 2011.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Rodziców.

Budżet Rady Rodziców

Oczywiście bardzo byśmy chcieli móc dofinansowywać wszystkie wartościowe i wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet ma jednak granice. Niestety są one ciaśniejsze, niż mogłoby to wynikać z preliminarza. Dlaczego? Otóż rzeczywiste kwoty, którymi możemy dysponować, nie zgadzają się z tymi na papierze, ponieważ bardzo duża (!) liczba rodziców nie wywiązuje się ze swoich deklaracji i nie płaci składek na Radę Rodziców…

W związku z powyższym zwracamy się z GORĄCĄ prośbą do wszystkich Rodziców, którym z różnym względów umknęła kwestia wpłaty na Radę Rodziców w bieżącym roku, aby nadrobili to JAK NAJSZYBCIEJ. Proszę, aby Ci z Państwa, którzy nie pamiętają, czy wpłacili pieniądze na nasz wspólny fundusz sprawdzili to w sekretariacie.

Szczegółowy budżet (roczne zestawienie wpływów i wydatków Rady Rodziców jest dostępny u przedstawicieli Rady Rodziców każdej klasy.

Wpłaty na Radę Rodziców

Przypominamy numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie:

46 1020 1026 0000 1502 0015 6901 w PKO BP II Oddział w Warszawie,
w tytule wpłaty "darowizna na radę rodziców - imię nazwisko dziecka, klasa"

Jednocześnie informujemy, że pieniądze można również wpłacać bezpośrednio w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach od 8.00 do 12.30, a także w dniu zebrania Rodziców w godzinach od 17.00 do 19.00.

Skład Rady Rodziców

W roku 2017/2018 skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

klasa Imię nazwisko funkcja

IIF AGNIESZKA MICKIEWICZ-PLEBANEK – komisja rewizyjna
IIG DOROTA ZŁOTNIK-DĄBROWSKI
IIH MARCJANNA GAURA
IIIG KATARZYNA STACHOWICZ
IIIH PIOTR CHLABICZ - Przewodniczący
IA TOMASZ OKRUSZKO
IB EWA CZUMAJ
IC ANDRZEJ ROGOYSKI
ID ELŻBIETA SĄCZEK
IE BOGDAN POTWARDOWSKI – komisja rewizyjna
IF ALEKSANDRA LESZCZYŃSKA
IIA DARIUSZ SUWIŃSKI - Zastępca Przewodniczącego
IIB JOANNA PIETREWICZ
IIC MIROSŁAW SEWASTIANOWICZ – komisja rewizyjna
IID ANNA GAWROŃSKA
IIIA MARZENA RUTKOWSKA - Skarbnik
IIIB MARZENA SADOWSKA
IIIC BARBARA SZPUNAR-KRUPPE
IIID KATARZYNA ROMANOWSKA